Stoppa "FRA" Lagen

Fra lagen innebär att:

Allt du gör på nätet kommer att övervakas
Alla dina telefonsamtal kommer att avlyssnas
Den 17 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) ges i uppdrag att avlyssna all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.

Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal, allt analyseras.

Ingen domstol är inblandad. Ingen brottsmisstanke krävs. Alla behandlas som misstänkta.

Även regering och myndigheter ges befogenhet att söka i den privata kommunikationen. Lagen öppnar för nya, godtyckliga användningsområden. Materialet kan dessutom lätt missbrukas eller hamna i fel händer.

Källskydd och meddelarfrihet blir tomma ord när varje kontakt med media kan vara avlyssnad.

Avlyssningen ska skydda mot odefinierade ”yttre hot”. I själva verket utgör den nya lagen i sig ett allvarligt hot mot det öppna och fria samhället.

--------------------------------------------------------------------------------

178 riksdagsledamöter från alliansen pressas att rösta ja.

Endast 4 av dessa behöver gå emot partilinjen för att förslaget ska falla.

Vilka står upp för ett fritt och öppet samhälle?

Och detta kostar bara en jävla massa pengar för staten! Skriv du under om Du är emot det!!!!

Inget trams nu detta är allvarligt!

Dela på Facebook