Namninsamling för humanare sjukskrivningsregler

Uppropet gäller en landsomfattande namninsamling för humanare handläggning av de sjukskrivna och mera professionella utredningar och bedömningar: (www.sjukskrivning.just.nu)

Jag heter Margareta Tiger, är legitimerad sjuksköterska, licensierad mental tränare och certifierad TFT-pedagog och genom mina kunder mycket engagerad i sjukskrivningsreglerna Som coach och terapeut har jag sett hur människor far illa, reglerna stjälper inte hjälper.

Grundtryggheten för läkning är, enligt mig Margareta Tiger, ekonomisk trygghet och att smärtupplevelsen tas på allvar. Men eftersom läkarnas sjukskrivningar i allt högre utsträckning överprövas blir sjukskrivningstiden istället en tid av ekonomisk otrygghet
Räkningarna ska ju betalas oavsett om man får sjukskrivningen beviljad eller inte. Konsekvenserna av dagens politik innebär förlängt lidande, ökat lidande och ökad ohälsa. Det olyckliga är att samhällskrisen har lyfts in i den privata krisen

Jag tycker det är skrämmande att se hur lagstiftning rättfärdigar att köra över individens egen upplevelse. Det blir viktigare att följa reglerna än att stötta den som behöver hjälp. Jag oroar mig djupt över det omänskliga klimatet som sprider sig i samhället. Det här är en namninsamling där grunden är varma energier för att få en bättre värld. Namninsamlingen är tänkt att till slut landa hos regeringen. De behöver få veta konsekvenserna av sina fattade beslut. Viktigt att ge feedback Jag hoppas även få träffa politiker en stund för att få framföra mina förslag till lösningar.

Vill du skriva på namninsamlingen för att stötta den enskilda individen

Dela på Facebook