24-timmarswebbens framtid

Vägledningen 24-timmarswebbens framtid är hotad.

Myndigheten Verva som förvaltat och utvecklat riktlinjerna läggs ned den 31 december 2008 och ingen ny huvudman är utsedd för arbetet. Webbsidorna med riktlinjer för webbutveckling som nu finns på verva.se stängs ned vid årsskiftet. Även verksamheten med nätverksträffar – erfarenhetsutbyte mellan webbansvariga inom offentlig sektor - ser ut att försvinna.

Vi som arbetar med universitets-, högskole-, kommun- och myndighetswebbplatser är mycket bekymrade över denna utveckling. Riktlinjerna och nätverksträffarna har sparat mycket tid åt oss och har varit ett viktigt stöd i arbetet med att höja kvaliteten på våra webbplatser. De har hjälpt oss att göra våra webbplatser mer effektiva, användarvänliga och tillgängliga, en förutsättning för att ge tillgång till samma eller likvärdig information till alla oavsett bakgrund.

Det är en viktig demokratifråga och en förutsättning för att effektivisera våra webbplatser.

Att förbättra webbplatser kan inte vara ett projekt med ett slut- det är ett kontinuerligt arbete där gemensamma riktlinjer är nödvändiga för att vi ska uppnå en hög nivå. Behovet av detta kommer inte att minska - det ökar varje dag och våra målgrupper ställer höga krav på våra webbplatser. Webben är den viktigaste kommunikationskanalen för de flesta, om inte alla, myndigheter. Vi anser att det är helt nödvändigt att fortsätta utveckla arbetet med 24-timmarswebben!

Lämna gärna ditt namn och din arbetsplats nedan.

Dela på Facebook