Rör inte Munkaskolan !!

Rör inte Munkaskolan!!

Att flytta klass 0-2 (6-8 år) till Toftaskolan är inte bra för barnen.

Vi vill ha vår lågstadieskola kvar!!

# Trafiksituationen på Lyckgatan och Lindagatan är redan idag kaotisk.

# Utemiljön på Toftaskolan är dåligt underhållen och ytan alldeles för liten för så många barn.

# ALLA barn stora som små, behöver en trygg skolmiljö.

POLITIKER OCH SKOL-STYRELSE TA ERT ANSVAR.
FÖRSÄMRA INTE TRYGGHETEN FÖR VÅRA BARN.

Skriv på protest-listan mot skolans nedläggning!!

Dela på Facebook