Andra Avenyn ska få fortsätta!

Vi som skriver på denna namnlistan vill följande:
# Andra Avenyn ska bli en serie som ska fortsätta efter våren 2010.
# Att man tar bort det omöjliga från att släppa en DVD och därefter släpper Andra Avenyn på DVD.

Dela på Facebook