Ändring av socialtjänsten

Vi vill att socialtjänstlagen ska ändras från ramlag till en riktiglag, vi vill ha granskning på socialtjänsten av idag och att alla socialsekreterare som haft/har anmälningar på sig som gett negativa beslut hos socialstyrelsen ska granskas och sättas i kurs i hur man bemöter klienter och hur lagen fungerar. Vi vill även ha en tillsynsmyndighet som enligt lag kan döma en sociltjänst för felbehandling och inte bara en tillsynsmyndighet som kan komma med beslut!!

Dela på Facebook