Återvinningshämtning för bättre återanvändning!

Om det kom folk för att hämta återvinning precis som det redan görs med sopor skulle det skapa fler jobb, göra det mer motiverat att återvinna då man själv slipper köra det till en central och därmed även höja mängden material som blir återanvänt. Känner du att det här är en tjänst du skulle vilja se i framtiden, haka på!
Listan kommer introduceras för politiker på både regional och kommunal nivå och fortsätta växa fram till dess att det träder i kraft.

Dela på Facebook