Bevara bollplanen i näckrosparken

Kommunen har fått ett förslag från en grupp hundägare om att göra om bollplanen i
Näckrosparken i Råsunda till hundrastgård. Något beslut i frågan är inte ännu fattat.
Vi motsätter oss förslaget av följande skäl.

För det första nyttjas bollplanen mycket flitigt av både barn och vuxna som bor i
närområdet. Även förskolor i närområdet nyttjar ofta parken och bollplanen. Parken och
bollplanen är sällan tomma på barn.

För det andra finns det redan idag ett problem i parken med hundägare som inte plockar
upp efter sina hundars uträttade behov. Med en hundrastgård skulle antalet hundägare
som går genom parken sannolikt öka, varför det ligger nära till hands att dra slutsatsen att
om inte attityderna hos hundägarna ändras radikalt kommer mängden hundbajs som våra
barn trampar eller ramlar i inte direkt att minska!

För det tredje har vi ett problem med hundägare som inte respekterar regeln att en
hund enligt lokal ordningsstadga i Solna kommun ska hållas kopplad på allmän plats.
Trots skyltar om detta i parken har det skett ett stort antal gånger att hundar kommit
rusande och antingen sprungit uppspelta omkring bland våra i vissa fall mycket små
barn (1-2 år) eller tagit bollen vi spelat med. Hundägarna har inte kontroll nog över sina
lösgående hundar. I de flesta fall sätter hundägaren inte koppel på sin hund trots fråga
eller uppmaning från oss föräldrar. Värt att beakta här är att en del barn faktiskt är rädda
för hundar. Om en hundrastgård förläggs i Näckrosparken kan vi räkna med ett större
antal hundägare som kommer till parken och sannolikt ännu fler lösgående hundar.

För det fjärde är en grusplan inte en rastgård värd namnet för en hund. I närområdet finns
redan en rastgård mellan Råstasjön och Lötsjön, som ligger på en skogstomt och ger en
betydligt bättre upplevelse för en hund att springa fritt i än en grusplan.

Du som är boende i Solna och tycker som vi, skriv under namninsamlingen och sprid
information till dina bekanta i närområdet! Vill du kontakta en av de ansvariga politikerna
kan du kontakta kommunalrådet Anders Ekegren direkt på anders.ekegren@solna.se och
meddela din åsikt.

Dela på Facebook