Bevara Brevik och Vättern

Vi motsätter oss Försvarsmaktens planerade utökning av skjutningar mot Karlsborgsmålet Hammaren/Enebågen. Vi har länge fått stå ut med en alltför omfattande övningsverksamhet från Kråks och Enebågens skjutfält och accepterar inte den planerade utökningen. Övningsskjutningen medför stor påverkan på mycket värdefulla natur- och kulturvärden, vilket området utanför Kråks skjutfält är ett belysande exempel på, samt olägenheter för ett stort antal fastigheter och verksamheter i området. Nu får det vara nog, tålamodet är slut.

Dela på Facebook