Namnlista.se - skapa namninsamlingar och namnlistor

Extra insatt årsmöte i LASS

Med anledning av den turbulens som nu råder i LASS
Micke Holmertz har nu blivit avskedad från sin tjänst i Linköping, detta är fakta. Samtidigt som man meddelar detta så saknar man saklig grund för avskedet vilket upprör väldigt många simmare, tränare och engagerade föräldrar i klubben. Micke har ett väldigt starkt stöd av dessa grupper som är i klar majoritet bland de aktiva medlemmarna (undersökningar och namnunderskrifter har gjorts).

Det är dock inte bara Holmertz som är drabbad av styrelsens och den nya klubbchefens auktoritära stil som inte lämnar plats för någon annans åsikter om i stort sett alla frågor i klubben. Nej, 7 av 8 anställda har uttryckt oro och rädsla för klubbchefen, flera övertramp har skett genom både ord och handlingar mot personalen. Handlingar som kan ses som regelrätta kränkningar i många fall.

Tränargruppen i LASS har sedan sommaren blivit överkörda i flera frågor gällande verksamheten. Man har inte blivit lyssnade på trots att det är tränarna som besitter störst kunskap om simning och hur den ska bedrivas. Istället har man ifrån styrelse tagit beslut som gör att våra satsningar mot ”Bästa ungdomsklubb 2016” samt ”OS 2016” slagits i spillror. Det handlar om både ekonomiska beslut och organisatoriska sådana. Tränarna hade arbetat fram en gedigen 4-årsplan där man tog sikte mot framtiden men det är som sagt inte något som styrelse och klubbchef är villiga att satsa på. Det man satsar pengar på istället är just klubbchefsrollen samt väldigt stora kostnadsökningar för kansli.

Resultatet av allt detta har blivit att många i personalen mår dåligt och i vissa fall är sjukskrivna, flera stycken tränare i både bredd och tävling samt kanslipersonal överväger att sluta i LASS och hitta andra jobb.

Det är med sorg i hjärtat man ser en klubb som nått så stora framgångar ha en sådan styrelse som bara tror att kompetens inom vår idrott växer på träd och att alla är utbytbara. LASS har 5st elittränarutbildade tränare vilket är ganska unikt i landet. Att tro att man kan få det igen visar bara hur pass dåligt insatt man är i vår idrott. Vad får styrelsen att tro att 5st elittränare står på kö för att flytta till Linköping? Speciellt med tanke på det kaos som fått råda i klubben i snart 5 år.

Tyvärr är inte LASS ensamma om att ha en oinvigd styrelse. Frågar man runt på bassängkanterna runtom i landet så inser man snabbt att det är ett problem som finns på fler ställen. Det får en att undra om det verkligen är så att vi ska ha styrelseproffs, välutbildade människor med höjdarjobb i våra simföreningar eller om vi ska ha jordnära människor med gedigen bakgrund inom vår idrott som har förståelse för idrottens kärnvärden och inte lägger någon personlig prestige i att sitta i styrelsen för en bra tävlingsförening.

Ett litet tips till alla nya styrelseledamöter borde vara att gå in med mer ödmjukhet istället för att tro att man skall skapa en massa förändringar. LASS var 2007, 2008, 2009 & 1010 Sveriges bästa simklubb. Något fungerade uppenbarligen under dessa år och även flera år innan. Varför behövs då förändring?

Trots flera protester från simmare, tränare och föräldrar, namninsamlingar, dåliga tävlingsresultat sedan man plockade bort Holmertz o.s.v. Så fortsätter man att köra sitt race med förnyat förtroende för klubbchefen. Trots att 7 av 8 anställda mår dåligt och inte vill förlänga klubbchefens kontrakt utan hitta en annan lösning så bortser man från anställdas oro och håller sin linje. En linje som är farlig i längden då den med stor sannolikhet innebär ökade kostnader, nya rättegångar i AD, tappade medlemmar o.s.v. Vilket till slut kan leda till att LASS går i konkurs. Det är oansvarigt och rimmar inte alls med den glädje och sociala värme som simning alltid varit förknippat med för många.

Vi medlemmar vill försöka få till stånd ett extrainsatt årsmöte i LASS för att avsätta nuvarande styrelse vilken vi saknar allt förtroende för. Visa ditt stöd så att LASS återigen kan bli Sveriges bästa simklubb för snart är det för sent att reparera den skada som några få människor har åsamkat föreningen.

Skriv under

Ditt namn:


Ålder:


Fyll i din e-postadress här om du vill börja prenumerera på erbjudanden*.

* Du kan när som helst säga upp prenumerationen med utskick från oss eller våra partners.


Antal underskrifter: 126 st

Laddar namn...

Tipsa dina vänner på Facebook om den här namninsamlingen!
Sommarens bästa vin!

×

Sommarens bästa vin!

×

Sommarens bästa vin!

×
Creeper MediaCreeper