Förenade mot förbifarten

Förbifart Stockholm är en 21 km lång motorväg med sex filer. En av världens största vägar på jorden som planeras att byggas i tunnel bla genom akalla och hjulsta. Den planeras gå förbi miljonprogrammen och tät bebodda Hjulsta och Akalla samt Skärholmen. Enligt byggplaner så kommer större delen av tunneln att gå underjord men inte i Akalla Hjulsta och Skärholmen. Det är strukturell rasism och diskriminering!
Så många som 20 personer beräknas dö varje år av bieffekter från förbifarten enligt en studie av Umeå universitet
- Vi kräver att förorten ska få förbifarten byggd i tunnel precis som för de andra delarna av bygget.
- Vi kräver att SL inte höjer priserna som följd av förbifarten.
För mer info se eventet: https://www.facebook.com/events/404421329736862/

Dela på Facebook