GÅNG-CYKELBANA LÄNGS MED LETSEGÅRDSVÄGEN

Undertecknade vädjar till ansvariga inom Göteborgs Kommun samt Trafikkontoret att man bygger en gång-cykelbana längs med Letsegårdsvägen i Billdal.

I korsningen Letsegårdsvägen/Lesikavägen verkar Montessoriskolan Polstjärnan (www.polstjarnan.se). Skolan är inne på sitt 12. verksamhetsår och således en etablerad institution i området. På skolan bedrivs både Grundskola (F-6), Fritidshem och Förskola. Skolan har totalt 180 barn och 32 anställda.

Föräldrar, personal och boende i området är oroade över trafiksituationen i området och över barnens skolväg. Letsegårdsvägen är smal, saknar separat GC-bana, är ganska mörk och ofta följs tyvärr inte den rekommenderade hastigheten 30 km/h.

En trafikmätning som Trafikkontoret genomförde vid skolan i december 2008 visar på följande fakta:
• Skolan passeras varje dygn av 850 fordon.
• Trafiken är som tätast på morgnarna då skolan börjar och det vintertid fortfarande är mörkt.
• Den rekommenderade hastigheten om 30 km/h efterföljs inte alltid.

Ovannämnda fakta visar att oron är befogad.

Av miljö- och hälsoskäl skulle föräldrarna gärna låta barnen gå eller cykla till skolan, men de flesta tycker att det inte känns säkert. Speciellt inte mörka vintermorgnar då sikten är dålig och trafiken tät. Istället trafikeras vägen av en strid ström föräldrar i bil som skall lämna sina barn för att sedan ta sig tillbaka samma väg till sina jobb.

Därför uppmanar undertecknade nu ansvariga inom Göteborgs Kommun och Trafikkontoret att se över trafiksituationen längs med Letsegårdsvägen och utreda möjligheterna att snarast bygga en separat GC-bana.

Billdal i januari 2009

Dela på Facebook