Kommunal bojkott av israeliska varor i Karlstad

Revolutionär Kommunistisk Ungdom samlar nu in namn för ett medborgarförslag till Karlstad kommun angående kommunal bojkott av Israeliska varor. Skriv under du också i protest mot den rasistiska regimen i Israel.
Läs medborgarförslaget nedan:

"BOJKOTTA ISRAELISKA VAROR !
I Skrivande stund så har Israels offensiv som pågått sedan den 27 December tillfälligt blåsts av. Men rädslan hos det Palestinska folket är fortfarande i allra högsta grad levande och skräcken kommer att hänga kvar så länge Palestina står under väpnad ockupation.
Detta är ingenting om man jämför med den humanitär kris bombningarna fört med sig. I Gaza trängs över 1.5 miljoner människor på en yta mindre än halva Öland. På grund av Israels olagliga blockad av Gaza så kommer inte förnödenheter såsom mat och mediciner fram och tusentals palestinier beräknas ha mist livet till följd av denna blockad som strider mot allt vad folkrätt och internationell lag heter. I Israels senaste offensiv som började den 27 december så har över 1100 människor fått sätta livet till, varav minst 346 personer uppges vara barn.4900 människor är skadade och mer än hälften av Gazainvånarna svälter eller lider av någon form av näringsbrist. Det saknas mat, mediciner, sjukhussängar, ambulanser och på många håll rent dricksvatten. En dansk frivilligläkare på plats vid namn Mads Gillbert beskrev situationen på Gaza på följande vis: ”Gazas folk vadar I ett hav av blod och död”. Vi sannar hans ord. Det är inte bara vi som undertecknar detta medborgarförslag som fördömer Israels ockupation av Palestina. Användningen av fosforbomber, klusterbomber och uran som medierna och bland andra Internationella Röda korset, FN och Human right watch vittnar om strider mot internationella krigslagar, konventioner och avtal.
Faktum är att det inte sedan det blodiga 6-dagars kriget 1967 så har så här många Palestinier dödats i en enda offensiv. Detta borde vara en väckarklocka för Karlstad kommun och mana till handling.
För inte skulle väl Karlstad kommun köpa in danska varor om Danmark ockuperade Norge. Eller än mer tydligt skulle Karlstad kommun köpa in norska varor om stora delar av Sverige låg under norsk ockupation?
EU och därmed Sverige har ett frihandelsavtal med Israel men samtidigt har den svenska regeringen ställt sig bakom de mänskliga rättigheterna som reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och konventioner och protokoll som blir juridiskt bindande genom att staterna, däribland Sverige uttryckligen förklarar sig bundna av dem.
FN:s allmänna förklaring och de två FN-konventionerna från 1966 innehåller tillsammans med de regionala konventionerna en lång rad rättigheter som innefattar grundläggande friheter, rätten till skydd mot övergrepp och rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven.
Staten Israel bryter mot alla dessa konventioner och gör sig enligt bland annat Röda korset till krigsförbrytare. Karlstad kommun är skyldig att ställa krav på respekt för folkrätten och har skyldighet att markera mot en stat som gör sig skyldig till så grova brott mot internationell lag som Israel gör.
Karlstad kommun, som är en Fairtrade City blev så sent som 2008 diplomerad av Rättvisemärkt som sjätte bästa stad i Sverige för etisk konsumtion. Detta är också något som Karlstad Kommun, med all rätt, stolt visar upp på sin hemsida. Karlstads engagemang i etisk konsumtion kan väl inte samtidigt stödja brott mot folkrätten som dagligen äger rum i Palestina genom fortsätta köpa israeliska produkter som dessutom ofta kommer från ockuperad mark? Karlstad kommun har avtal, exempelvis inom livsmedelsområdet, som med all säkerhet omfattar israeliska varor. Karlstad kommun har i och med detta möjlighet att ta ställning för folkrätten, Genevekonventionen och dem männskliga rättigheterna genom att bojkotta Israeliska produkter.
Vi kommuninvånare som undertecknar detta medborgarförslag upprörs över den pågående statsterrorn som civilbefolkningen i Gaza utsätts för. Vi känner oss tvingade att agera. Vi kräver att våra valda politiker tar ställning och inte accepterar att underleverantörer till våra avtalspartner bryter mot folkrätten. Det räcker inte med individuella handlingar. Vi kräver att skattesubventionerad verksamhet inte ska stödja terrorn mot civilbefolkningen i Gaza. Därför kräver vi att Karlstad kommun ska bojkotta alla köp av israeliska varor. Detta är särskilt aktuellt då Israel genom sin ständiga ovilja att rätta sig efter FN:s resolutioner 242 och 338 som rör Palestinafrågan, visat att de inte bryr sig om omvärldens opinion och diplomatiska påtryckningar.
Genom vårt medborgarförslag kräver vi att:
Att inga israeliska varor ska köpas med kommunala skattemedel. Köp av dessa varor gynnar den pågående israeliska statsterrorn mot civilbefolkningen i de ockuperade områdena
få svar på om handel med en stat som begår krigsbrott och systematiskt bryter mot folkrätten är förenlig med Sveriges internationella åtaganden
Kommunledningen ska informera kommunanställda om detta beslut och dess orsak samt ge direktiv i att inte beställa israeliska varor då man gör en beställning.
Kommunens avtalsleverantörer ska se till att ta bort israeliska varor från kommunens avtalade sortiment.
Karlstad, Januari 2009
Genom vårt medborgarförslag kräver vi att:
*Att inga israeliska varor ska köpas med kommunala skattemedel. Köp av dessa varor gynnar den pågående israeliska statsterrorn mot civilbefolkningen i de ockuperade områdena
*få svar på om handel med en stat som begår krigsbrott och systematiskt bryter mot folkrätten är förenlig med Sveriges internationella åtaganden
*Kommunledningen ska informera kommunanställda om detta beslut och dess orsak samt ge direktiv i att inte beställa israeliska varor då man gör en beställning.
*Kommunens avtalsleverantörer ska se till att ta bort israeliska varor från kommunens avtalade sortiment."

Dela på Facebook