Mot höjning av parkeringsavgifter av Akademiska Hus för anställda vid Uppsala Universitet

Vi protesterar mot de nya parkeringsavgifter som fastställs av Akademiska Hus (AH) för anställda vid Uppsala Universitet (UU). Vi kan inte hitta några hållbara skäl för en sådan prisförändring och underkänner de skäl som AH har anfört.

AH påstår att det är svårt att tillhandahålla parkeringsplatser för UU:s anställda i centrala Uppsala, där icke-anställda verkar föredra att parkera på grund av den högre avgiften för boendeparkering.

Vi förstår att detta kan hända och kan vara ett problem, men lösningen är inte att öka avgiften för de anställda, utan att kräva särskilda parkeringstillstånd. En lösning som f. ö. redan är genomfört vid flera campusområden.

AH framhåller att parkeringsavgifter i centrala Uppsala är mycket högre än de avgifter som ska införs nu. Vi betonar att Uppsala kommuns parkeringspolitik inte har något med parkeringspolicy UU att göra. Syftet med Uppsala kommuns parkeringspolicy är att undvika långtidsparkering på gatorna och underlätta rotation av fordon för att människor att utföra ärenden under en kort tid. Syftet med universitetets parkeringspolitik är att tillhandahålla parkeringsplatser för sina anställda till ett rimligt och överkomligt pris. Dessutom påpekar vi att det faktiskt är gratis på det flesta parkeringsplatser i Uppsala under nätter eller söndagar.

Vi ifrågasätter de miljöskäl som åberopats av AH eftersom vi anser att det inte är uppgiften av AH att styra hur de anställda vid UU handlar politiskt eller miljömässigt. Att leva ett miljövänligt liv är ett personligt val där många faktorer måste vägas in, och i många fall är det mest effektiva sättet att ta sig till jobbet att köra bil.

Vi förstår att AH har kostnader för snöröjning, el etc. Men, en prisökning på, som t ex vid Ångströmlabboratoriet, med mer än 230 % sedan år 2000 (från 6 kr per dygn och fria helger till den nuvarande 20 kr per dygn, alternativ 5 till 10 kr per timme även under kvällar och helger). En sådan ökning kan inte återspegla den verkliga kostnadsökningen för underhåll, och är inte inom ramen av den allmänna prisutvecklingen i Sverige under det senaste decenniet, där inflationen har varit ganska konstant på ca 3 %.

Sammanfattningsvis tror vi inte att AH har motiverat avgiftshöjningen. Vi är oroat över den uppenbara godtyckligheten i åtgärden och det kan bli liknande beslut i den närmaste framtiden. Vi uttrycker därför vårt starkaste motstånd till den senaste prishöjningen och uppmanar AH och UU att återställa till den tidigare nivån för parkeringsavgiften.

Dela på Facebook