Öppet brev till alla sjuksköterskekolleger, Sundsvalls Sjukhus

52 personer skrev under redan innan brevet gick ut. Men deklarationen (och handlingarna därefter) blir betydligt starkare ju fler vi är!

Öppet brev till alla Sjuksköterskekolleger, Sundsvalls Sjukhus

Som säkerligen ingen har missat vid detta laget står vi inför en stor omorganisation. Med den omorganisationen kommer flertalet utav oss att få lämna våra arbeten och många utav oss förlorar arbetskamrater. Just nu lever vi i ovisshet om hur vår framtid ser ut, det enda vi egentligen vet är att en omorganisation är nödvändig.

Men, vad vi vet är i alla fall hur våra arbetsdagar ser ut idag. Vi vet att vi dagligen utsätts för pressade situationer, att vi utan val blir belastade med att hålla ett dussin bollar i luften samtidigt. Vi vet att det är extremt sällsynt att vi kan slutföra en uppgift utan att tvingas avbryta momentet ett flertal gånger. Detta äventyrar patientsäkerheten varje gång!

Vi har gjort konstgjord andning på denna verksamhet under många år. Vi har tigit och arbetat på för att lösa situationer dag för dag. Det har trots allt fungerat, men enbart för att vi har haft viljan. Vi har gett utav våra raster, jobbat övertid, kompenserat för brister i verksamheten genom att hela tiden tumma på arbetsmiljön, sträcka oss lite längre dag för dag. Den viljan har nu bitit oss själva i svansen. Vi kan möjligtvis leva med det, men när våra patienter/medmänniskor som är sjuka och inte orkar ”bråka” drabbas så hårt, måste vi agera!

Vi vill med detta brev deklarera och uppmana alla våra kolleger att från och med nu börja ta ut fulla raster som vi enligt lag har rätt till. Ta ut all dygnsvila och gå hem när arbetstiden är slut. Se till att fortsätta vara ”patientens advokat” och gå på magkänslan (läs kompetens och erfarenhet), göra det som är rätt och stå upp för det vi vet är rätt och riktigt för patienten. Vi ska sträva efter att skriva avvikelser på alla misstag och fel vi upptäcker, stöter på eller själva begår, för att på så sätt visa på hur mycket som varje dag går fel i det dagliga arbetet redan nu. Vi ska inte längre tolerera att fler arbetsuppgifter sätts på oss när vi inte hinner med det vi enligt lagar och förordningar är ålagda att göra idag. Vi ska påpeka och rapportera de brister som förekommer i vår arbetsmiljö, med dåligt/obefintlig fungerande teknik, hög ljudvolym, ingen möjlighet till arbetsro och ständig press på att vara både sjuksköterska, undersköterska, transportör, sekreterare, telefonist, apotekare och läkare. Vi slutar från och med NU att springa fortare! Vi har fortfarande behov av kompetensutveckling och rätt till den. Speciellt viktigt under pågående omorganisation, för att inte äventyra patientsäkerheten.

Men, vi bör också komma ihåg att behandla varandra med tolerans och respekt över avdelnings- och enhetsgränserna. Att hjälpa varandra lösa situationer istället för att pressa kollegan att skynda ännu mer. Kanske kan vi äntligen ta hål på myten om att ”just vi har det värst” och ”just vi måste bli prioriterade först”. Vi sitter alla i samma båt och ingen har det värst, ingen har det bättre än någon annan.

Vi vill observera alla på att denna deklarering inte handlar om att vi ska arbetsvägra. Det handlar om att bedriva sjukvård och omvårdnad enligt hälso- och sjukvårdslagen, arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen. Om vi alla följer denna deklarering och stöttar våra kolleger att våga stå emot all yttre press att springa fortare och jobba fortare med fler och fler arbetsuppgifter, då kommer det ganska snart att märkas i verksamheten.

Med patienten och sjuksköterska i fokus, för framtiden!

Rekryteringscentrum:
Jeanette Nyström, Leg Ssk (förf.)

Helena Westlund, Leg Ssk (förf.)

Sture Karlsson, Leg Ssk

Anna Smedlund, Leg Ssk

Isabell Kudyna, Leg Ssk

Sofia Kraft, Leg Ssk

Hamideh Oraee, Leg Ssk

Sanna Röding, Leg Ssk

Kalle Storhöök, Leg Ssk

Akuten:
Therese Malm, Leg Ssk

Ylva Higer, Leg Ssk

David Öhlén, Leg Ssk

Oscar Dunberg, Leg Ssk

Annika Moberg, Leg Ssk

Marlene Wikberg, Leg Ssk

Karin Andersson, Leg Ssk

Eva Nordmark, Usk

Natalie Jansson, Leg Ssk

Moa Simola, Leg Ssk

Kerstin StarkWesterberg, Leg Ssk

Ulrika Bengtsson, Leg Ssk

Lotta Amrén, Leg Ssk

Märit Eriksson, Leg Ssk

Annelie Jakobsson, Leg Ssk

Gun-Inger Mohrin, Usk

Marie Jäske, Usk

Lillemor Söderström, Leg Ssk

Lisbeth Söder Abrahamsson, Usk

Maj Gottarp, Leg Ssk

Kristin Uhlén, Leg Ssk

Medicinkliniken:
Lisa Mattsson, Leg Ssk

Erika Gradin, Leg Ssk

Gunnel Jonzon, Leg Ssk

Marie Johansson, Leg Ssk

Christel Wedin, Leg Ssk

Maria Westman, Leg Ssk

Ortoped kliniken:
Anna knutsson, Leg Ssk

Erika Backberg, Leg Ssk

Maria Norberg, Leg Ssk

Annica Berg, Leg Ssk

Jonas Hamrin, Leg Ssk

Sara Arctaedius jonsson, Leg Ssk

Fia Lundgren, Usk

Karin Sjöstedt, Leg Ssk

Elisabeth Ekblom Bergström, Usk

Maud Winsten, Usk

Maria Backéus, Usk

Kvinnokliniken:
Jenny Bjerkås, Leg Barnmorska

Annika Nordsten, Leg Barnmorska

Kirurgkliniken:
Ida Röding, Leg Ssk

Ulrika Boij, Leg Ssk

Hannah Laestander, Leg Ssk

Dela på Facebook