Pub Bastun behövs! Stoppa hyreshöjningen!

Som Ni kanske är medvetna om är situationen för Träffpunkt Ungdom Mariehamn r.f. inte så ljus just nu.

Hyresbidraget för föreningar som internhyr lokaler av staden slopades i rådande budgetförhandlingar.

Risken är överhängande stor att föreningen kommer att tvingas läggas ner, eller iaf lämna Pub Bastun. Denna chockhöjning som kommer uppgå till ca 1000% av tidigare hyra, föreslogs utan förvarning tidigare i höstas och är en omöjlighet att klara på längre basis. Träffpunkt Ungdom r.f:s kassa skulle tömmas inom en par månader.

Föreningen är hårt sammanknuten till lokalen den existerar i och Pub Bastun är föreningens varumärke. Skulle föreningen förlora möjligheten att husera i de lokaler den så hårt är knuten till, innebär det i praktiken att föreningen och den verksamhet den i första hand driver, upphör.

UPPHÄV beslutet om slopad internhyra NU och BEHÅLL HYRESSUBVENTIONERINGEN!

Pub Bastun behövs!

http://www.traffpunktungdom.blogspot.com/

Dela på Facebook