Rädda alias TEATERN

Statens Kulturråd har återigen sänkt anslaget för alias TEATERN. Den ekonomiska situationen för teatern har nu blivit ohållbar och hotet om att tvingas lägga ner verksamheten är överhängande.
Trots hög konstnärlig kvalitet, trots goda recensioner, trots bra publiksiffror, trots en mycket uppskattande publik, trots sin gränsöverskridande verksamhet, trots att det är den enda teater i Sverige, som i så hög grad spelar latinamerikansk dramatik - trots allt detta väljer Statens Kulturråd att gång på gång sänka anslaget för alias TEATERN och förvägra teatern stöd för det aktuella projektet, ”Tvåspråkig Strindberg, Stockholm-Buenos Aires”. Projektet, som är delfinansierat av Buenos Aires stadsteater, Teatro San Martin, vill alias TEATERN göra med unga svenska, etablerade tvåspråkiga skådespelare för att spelas i båda länderna.
Latinamerikanska Folkteatern/alias TEATERN är ett unikt fenomen i hela Europa. Att en teater, som bildades i Sverige av latinamerikaner i exil för 35 år sedan har kunnat etablerat sig i Sverige och gått hela vägen från att ha spelat på spanska till att gå över till svenska, är också uttryck för en framgångsrik kultur- och integrationspolitik. Idag består teatern av folk med olika kulturell bakgrund.
Det är upprörande och ofattbart, att i ett samhälle där regeringen 2005/06 understryker ”betydelsen av att staten stödjer en fortsatt internationalisering inom kulturområdet”, Statens Kulturråd nu försöker utplåna det konstnärligt gedigna, multikulturella inslag i det stockholmska och svenska teaterlivet som alias TEATERN utgör.
Vi som undertecknar detta upprop kräver att Kulturrådet återställer alias TEATERN:s verksamhetsbidrag och på en nivå, som gör det möjligt att inte bara överleva utan också fortsätta och utveckla sin professionella verksamhet

Dela på Facebook