RÄDDA ÄNGELHOLMS SJUKHUS

HJÄLP TILL ATT RÄDDA ÄNGELHOLMS SJUKHUS!

Trots alla misslyckande med omorganisation av sjukvården i NV Skåne,FORTSÄTTER POLITIKERNA I REGION SKÅNE att lägga ner enhet för enhet på Ängelholms sjukhus - mot invånarnas, företagens och sjukvårdspersonalens vilja.

Vi kräver att:

Den pågående nedmonteringen av Ängelholms sjukhus omgående stoppas,

Nattakuten återöppnas,

Andra livsviktiga enheter återöppnas.

För invånarnas och företagens säkerhet måste vi återfå, ETT KOMPLETT VÄLFUNGERANDE SJUKHUS i Ängelholm.

Vi har redan mer än 18 000 privatpersoner och mer än 500 företag, bakom dessa krav.

Aktionsgruppen Rädda Ängelholms sjukhus

Kontaktpersoner:
christl@datafrend.se bodil@gprix.net

Dela på Facebook