RÄDDA VARGEN

Under den senaste tiden vi ännu en gång fått se våra vargar hotas av utrotning ...
För vargen är det en ständiga kamp för överlevnad, mot alla odds och människor.

Vargar hade jagats till nära utrotning i hela världen under det senaste århundradet på grund av dess upplevda hot mot människor och vårt sätt att leva med tamdjur och idag även mot det sätt som jakt bedrivs i skogarna.
Detta är en felaktig uppfattning som används av jordbruket och jägare att utrota dessa underbara rovdjur.

Vargar är inget hot mot människor, oavsett vad regeringen säger, oavsett vad tamboskapsägare eller jägare säger ... vargen har en naturlig misstänksamhet mot människor och det finns inte ett enda fall där en vargattack mot en människa har varit på initiativ av en varg.
Endast två fall av dödlig attacker har rapporterades och i båda fallen är det oklart om vad som verkligen hände.

Men fakta är att Vargar behövs för våra ekosystem! De tar sjuka och skadade djur vilket skapar starka genetiska resurser i andra djurarter och deras stammar.

Men vargen är hotad, inte minst när en licensjakt genomförs av regeringen och hävdar att det är för vargens bästa, att det finns DNA problem, de lovar de att förnya stammen igen genom att låta vargar
Vandra hit eller att nya vargar ska hämtas och sättas ut för att rädda vargarna. Att detta skulle bli verklighet är ju en lögn då chansen att invandrande vargar skulle lyckas att komma fram till
De vargar som lever här är extremt liten.

Regeringen hävdar att 220 vargar är nog för att upprätthålla en hälsosam genbank ..... de köper forskarna... men de också hävdar också de nuvarande vargarna redan fått genetiska problem ....

Kan man tolka det på något annat sätt än att den bakomliggande tanken egentligen är att
utplåna vargstammen ... arvet från våra förfäder kommer att utplånas av staten på grund av jaktintressen och ett ogrundat hat och även en dos rädsla.

The Wolf Army säger nej ....
En vetenskaplig korrekt siffra för en stark genpool innebär 2000 djur
Vi vill att all jakt ska förbjudas på varg
Jägareförbundet tar inte ansvar för viltvården på ett sätt som kan kallas viltbård. Därför vill vi se en helt ny organisation som tar ansvar för viltvården. Jägareförbundet är en intresseorganisation för jakt och att skjuta bort djur som är friska, starka eller som skapar ett fungerande ekosystem är inget som ska kallas viltvård. Vi vill ha en vargstam att hålla ekosystemet frisk.
Regeringen måste arbeta ut ett system för ersättning bönder som förlorar boskap. Det är ett litet pris att betala för bevakning av denna magiska varelse som är vargen. Att ha tamdjur innebär också ett ansvar om att se efter sina djur. I ett land med rovdjur kan hagar utan rätt stängsel och med tillsyn av tamdjuren kan skyddsjakt aldrig vara lösningen. Människan har ett ansvar och att döda är bara en lösning utifrån lathet.
Vi vill ha en positiv vargutbildningsprogram fördömde alla orimliga myter så att våra barn kan lära sig att uppskatta vargen för vad den egentligen är, en fantastisk varelse som är nödvändigt för att alla våra ekosystem.

Stöd oss i detta arbete
De är de enda vargar som vi har .. det finns inga som kan ersätta dem.

Vincent Kennard

Klicka på länken nedan och se reportaget från Dokument Inifrån;

http://svtplay.se/v/1972235/dokument_inifran/vargkriget

Dela på Facebook