Säkrare vägar i Barkarby staden

Många av oss boende i Barkarby staden får dagligen möta trafikanter i fel fil på vägarna i bostadsområdet och väldigt ofta kommer de även i otroligt höga hastigheter. Vi vill därför få ner hastighets begränsningen i området (gällande samtliga bostads bebyggda gator i Barkarby staden) till 30 Km/h med tydliga skyltar. Vi vill även få tydligare uträkning på vägarna för att motverka bilister i mötande trafik.

Denna lista kommer att skickas in till Kommunen samt trafikverket i hopp om ett försök att lösa trafik situationen innan något av våra barn kommer till skada.

Dela på Facebook