Ship to Gaza: Skydda Rachel Corrie

Upprop från Ship to Gaza

Ship to Gazas försök att bryta Israels illegala och omänskliga blockad ledde till att flera fredsaktivister dödades av israeliska kommandosoldater. Ännu står blockaden kvar, och så länge den gör det kommer vi fortsätta att sända fartyg med humanitär hjälp via internationellt vatten och Gazas territorialvatten, helt i enlighet med internationell rätt.

Just nu stävar det irländska fartyget ”Rachel Corrie” från Freedom Flotilla vidare mot Gaza. Hon var det första fartyget att lägga ut från sin hamn på Irland, men fick tekniska problem och hann aldrig i kapp de andra i flottan. Hon beräknas nå Gaza inom de närmaste dygnen.

Vi kan inte låta ett land diktera villkoren för sjöfart på internationellt vatten och på andras territorialvatten. Det finns alla skäl att tvinga Israel att respektera internationell rätt. Både utrikesminister Carl Bildt och EUs utrikesminister Catherine Ashton har fördömt såväl Israels blockad mot Gaza som angreppet på Ship to Gaza och de andra skeppen i Frihetsflottan. Nu är det dags att sätta kraft bakom alla uttalanden.

Därför uppmanar vi Sveriges regering och EU att:

- kräva av Israel att man omedelbart återlämnar Frihetsflottans fartyg och last så att vi kan fortsätta vår färd mot Gaza,

- visa sitt fulla stöd för och skydd till fartyget ”Rachel Corrie” under dess färd till Gaza,

- uppmana alla medlemsländer att ignorera Israels blockad av Gaza genom att själva skicka humanitärt bistånd sjövägen.

Dela på Facebook