STOPPA INKASSOMAFFIAN

Inkassobolagen blir bara fler och fler,de svagaste blir sjukare och sjukare,deprimerade,sjukvårdskostnader,psykfall,arbetslöshet osv.
I Sverige har Vi älgjakt under viss tid på hösten.Inkasobolagen genomför inkassojakt från det du föds tills du hamnar i jord.
Vad gör Regeringen? Jo utredningar på utredningar.
Jan Erstborn (fp) och Anna Hedberg har föreslagit en absolut prestid på max 10-15 år som i våra grannländer.Men regeringen fortsätter göda inkassobolagen istället fatta ett beslut så att människor kan komma tillbaka i livet.Teckna hyreskontrakt m.m
Svenska kyrkan i Landskrona har föreslagit i sina protestlistor att det behövs förändring snarast.Men inget görs från regeringen oavsett partifärg.

Inkassoverksamheten är inget annat än grov ekonomisk brottslighet.
Den svenska inkassomodellen går ut på att hålla fast gäldenären så länge som möjligt.
Det sker på följande sätt:
Upprättande av falska behörighetshandlingar.
Tillika namnunderskrifter.
Det finns tydligen någon på varje inkassobolag med fallenhet för just detta.
Man kommer lång med en bra skanner och kopieringsapparat!
Och till dig som fortfarande tycks tro att inkassobolagen jobbar för att driva in fodringar så att borgenär får betalt!!!

HALLÅ DÄR
Borgenären har redan fått betalt.

Inkassomaffian försöker skaffa sig lite legitimitet genom att uppge en gammal fodringägare som sakägare.
Upprättande av falska urkunder när fodringar överlåts.
De upprättar avtal allt efter karaktären på invändningar från gäldenären.Driver in preskriberade fodringar

Vad gör DI(datainspektionen) ingenting fast grova fel begåtts och bryter mot god Inkasso ed.Gynnar inkassobolagen.
Inkassomaffian kan inte bevisa sin behörighet och saklegitimitet.Kfm sväljer detta tyvärr med hull och hår.


Och inte mist titta på lyxfällan tv 3.Vad tror Ni folk mår.

Dela på Facebook