STOPPA MASSUTVISNINGARNA NU!!!

Den borgerliga regeringen gick till val på att den svenska flykting/asyl politiken inte fungerade (vilket det inte gjorde) och lovade att om de skulle komma till makten skulle det bli mycket bättre.

Igår var det början på en av regeringens så kallade "förbättringar".. MASSUTVISNING!

Detta är inhumant och ska inte accepteras av oss!
Vi får inte blunda när människor skickas tillbaka till sina hemländer där det är krig/ockupation eller där de riskerar att bli förföljda eller straffade!

Vi pratar om människor som har flytt till Sverige för att söka trygghet och som har bott här i flera år! Många av de har t.o.m. barn som är födda här!

Hur fan kan personalen på migrationsverket och våra regeringsmän sova om nätterna??!!!

VÅRA KRAV ÄR:

* STOPPA ALLA MASSUTVISNINGAR!
* PRÖVA ALLA ÄRENDEN NOGA!
* SJUKVÅRD/ TANDVÅRD TILL ALLA PAPPERSLÖSA!

Dela på Facebook