Teckenspråk= meritpoäng på gymnasiet

Svenskt Teckenspråk är ett språk som används i Sverige av ca. 30 000 teckenspråks-användare. Ut över det finns det en stor grupp människor som är i behov av teckenspråk som ett stöd och komplement till talet.
Att ha möjligheten att läsa teckenspråk på gymnasiet för hörande har varit en stort merit när eleverna ska söka jobb! En arbetstagare som kan kommunicera med döva/hörselskadade är ett stort plus!
För en döv/hörselskadad är det mycket värt att kunna kommunicera på teckenspråk på t ex sin arbetsplats, affären, sjukvården. Där denna grupp människor kan besöka och kommunicera utan att känna sig handikappade och missförstådda, ger döva/hörselskadade större delaktighet i samhället.

Idag…
… får alla som läser moderna språk (tyska, franska, spanska) på gymnasiet meritpoäng när de ska söka till högskolan.
… erbjuds teckenspråk på gymnasieskolor som individuellt val (300p). Men eftersom teckenspråk inte är meritgivande, missgynnas de elever och följden blir att fler och fler blir mer eller mindre tvungna att läsa andra meritgivande ämnen. För att eleverna ska kunna konkurrera in på högskolan.
… ges teckenspråk till en handfull grundskolor för hörande som språkval.


Skola 2011
• Ge Teckenspråk ett likvärdigt status som
Tyska, Franska och Spanska på gymnasiet.
• Att eleverna kan välja och läsa
teckenspråk som Språkval redan från åk 1 på
gymnasiet och sedan få fortsätta under
gymnasiets 3 år.
• Att redan i grundskolan ge eleverna
möjlighet att läsa Teckenspråk likvärdigt
med Tyska, Franska och Spanska.


Varför är det viktigt med teckenspråk?
Det är ett språk som används i Sverige med egen grammatik och ordförråd. Det är döva/ hörselskadades oftast enda språk (förutom skriftspråket). Forskning visar på att teckenspråk hjälper barn/elever till språkutveckling och är ett bra stöd för utvecklingsstörda, barn med språk försening, språkstörningar men även vid inlärning vid läs och skrivsvårigheter.Höj och säkra statusen för teckenspråket
inom utbildningsväsendet Skola 2011!

Dela på Facebook