Tidsbegränsad period för nyårsraketer

Jag vill att den nuvarande lagstiftningen ska utvidgas så att det blir förbjudet att sälja fyrverkerier som avger ljud- och ljusfenomen som djur reagerar med ångest och stress på.

Jag vill ha en tidsbegränsad period under nyårsafton när det gäller skjutande av nyårsraketer. Önskvärt vore mellan 22.00 på nyår fram till 01.00 på nyårsdagen. Allt smällande på övriga tider ska kräva tillstånd från polisen.

Jag vill att förbudet rörande smällare ska kontrolleras hårdare då detta inte efterlevs i nuläget, och inte har gjort så sedan år 2000 då de förbjöds.

Kommunerna måste ta sitt ansvar för att göra nyårsafton en behaglig upplevelse för alla invånare, oavsett om de är människa eller djur.

Dela på Facebook