TRÄDGÅRDEN UNDER BRON

MYNDIGHETERNA VILL STÄNGA TRÄDGÅRDEN UNDER BRON. DÄRFÖR BER VI ER, VÅRA ÄLSKADE GÄSTER OCH ANDRA, OM HJÄLP.
VISA POLITIKERNA ATT NI VILL ATT TRÄDGÅRDEN SKA FINNAS KVAR GENOM ATT SKRIVA UNDER VÅR NAMNINSAMLING!

Dela på Facebook