Upprop för tunnel vid Kalmarnäs/Solberget

Vi undertecknade kräver att Landskapsregeringen/Jomala kommun utan dröjsmål planerar och verkställer en tunnel under Lemlandsvägen mellan Solberget och Kalmarnäs. Tunneln måste vara anpassad för fotgängare, cyklister, barnvagnar, sparkcyklar etc. På så sätt uppnås en säker gång- och cykelled från Kalmarnäs till Mariehamn, via den nya gång- och cykelvägen mellan Västerkalmare vägskäl och Solberget och för barnen en säker cykelväg till skolan i Strandnäs.

Dela på Facebook