Upprop/protest mot ovärdiga metoder i Ponnyakuten!

Upprop/Protest, Namninsamling Mot Tv programmet "Ponnyakuten" i frågan hur behandling och kommunikation sker på de hästar som medverkar i programmet. Att programserien i sin tur bidrar till att de avgifter som medborgare får betala för Public Service-avgifter då sponsrar djurplågeri.

Ett tydligt exempel visas här:I Ponnyakuten del 10 av 16 - i SVT Play. Samt hur man hanterade hästarna och situationer i säsong 2 av Ponnyakuten. Där medverkade den struliga ponnyn Star. Med allehanda träningsmetoder försökte man få ordning på honom och i slutändan visade det sig att Star hade något fysiskt fel. I säsong 3 medverkar ponnyn Musse som inte vill hoppa. I ponnyakuten har hans träning bestått i att få regelrätta spörapp tills han tvingas hoppa. Man förklarar Musses beteende med att han är ”dum och bortskämd”. ”Han visar ingen respekt mot dig så vi kan inte vara snälla med honom över huvudtaget” säger tränaren vid ett tillfälle.

Det är med anledning av detta som denna namninsamling har startat! Ingen häst ska behöva få stryk. Att våldföra sig på djur är förkastligt och kan knappast kallas för träningsmetod. På vilket vis kommer hästen att tycka att hoppning är roligare genom denna behandling?! Varför är det ok att våldföra sig på hästar? Vore det ett annat djur skulle det redan ha skapat enorma rubriker!

Om målet var att lösa problem genom kommunikation och förståelse, samt genom att ge varje ekipage hjälp i form av ökad respekt från bägge håll. Så tänjer man i Ponnyakuten på gränserna i vad som är lagligt och inte när man tillämpar sådana metoder i hanteringen av hästarna.
En annan mycket viktig fråga är också: hur det egentligen låg till med veterinärbesiktningar innan medverkan? Frågan är aktuell eftersom om en ponny varit skadad i en tidigare säsong, så kan det hända igen? och hur lämpligt är det att bestraffa en ponny som egentligen har ont? Här finns det andra mjukare- och för djurens bästa välbefinnande, bättre och lagliga metoder att visa upp i en programserie.

Även om det finns många representerade ryttare i landet som väljer att rida så här, så ska det inte få bli allmängiltigt för att det visas i Ponnyakuten. Och inte heller med en metod som på flera punkter bryter mot vad som är laglig hantering av våra hästar.

Hur rimmar detta med Svenska ridsportsförbundets Värdeord: Hästens Bästa – Ansvar – Omdöme – Ödmjukhet – Gott föredöme?

Hade detta varit på en tävling så skulle ryttaren blivit avstängd:

Så låt oss följa denna till synes enkla vägledning samt gällande lag för vår hantering av oskyldiga hästar. Samt att man protesterar mot ett program som Ponnyakuten som visar upp dessa hårda metoder, som kan ses av så många och bli missvisande vägledning för en hel nation. Både vad det gäller djurens bästa och den brist på ödmjukhet, omdöme och ansvar som förekommit i programmet. Detta är inte att vara ett gott föredöme, allra minst inte för det lärande barn och ungdomar som är en del av programmets målgrupp.

Här är några utdrag från statens jordbruksverks föreskrifter och allmäna råd om träning och tävling med djur från den 1/6 -2011

2 KAP. DJURHÅLLARENS SKYLDIGHETER
Användning och hantering av djuren

1 § Ett djur som tränas för eller används vid tävling, ska vara fritt från skada och sjukdom som kan antas förorsaka lidande.

2 § Den som tränar eller tävlar med ett djur får bara ställa sådana prestationskrav på djuret som är anpassade till det enskilda djurets fysiska och psykiska förmåga.

3 § Utrustning, hjälpmedel eller metoder får inte användas på sådant sätt att det medför skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret.

Och att "Spö eller piska får inte användas som bestraffning utan endast som anvisning. Hårda slag är en form av olämplig bestraffning. Ridning med uppvinklat spö eller s.k. rundslag är förbjudet och medför avstängning"

Dela på Facebook