Rädda Satin!

Det är nu officiellt att Örebro Arbetareförening kommer att succesivt avsluta samarbetet med Satin. I och med att Satin försvinner kommer hela kulturlivet i Örebro att ta skada. Låt inte dom köra ut Satin!

Dela på Facebook