Avgå Rickard Wall!

Så kom beskedet. Trots att han blivit utesluten ur partiet har nu Rickard Wall meddelat att han tänker fortsätta som ledamot i både landstinget och i stadshuset.

Det har han absolut inget mandat för. Av SD-väljarna i Stockholm kryssade 81 av 30078 (0,26%) Wall i kommunen och 558 av 79452 (0,7%) honom i landstinget. Wall ska alltså ockupera en niondel av partiets mandat i landstinget och en sjättedel i stadshuset och använda som sin privata scen trots stöd från någon promille av väljarna.

Vi som röstade på SD i Stockholm i senaste valet kan inte acceptera detta. Det är att kasta våra röster i papperskorgen. Vi röstade med förhoppningen om att det på varje SD-mandat ska bedrivas SD-politik. Inte göras pinsamma personliga utsvävningar om än det ena, än det andra som inte har med sakpolitiken att göra. Nu kräver vi att Rickard Wall ger oss våra röster tillbaka och avgå omedelbart!

Dela på Facebook