Bevara Kvibergs marknad!

Vi undertecknade anser det vara av yttersta vikt att planerna på rivning av Kvibergs marknad omprövas.

Kvibergs marknad är ett bra inköpsställe som lockar människor från hela Göteborg med omnejd och dessutom är det en oerhört viktig social mötesplats.

Med denna namninsamling yrkar vi alltså på omprövning av beslutet och bevarande av Kvibergs marknad.

Dela på Facebook