Bevara Sjöbergen

Sjöbergens naturområde i stadsdelen Majorna i västra Göteborg, står nu inför hotet att försvinna på grund av starka exploateringsintressen. Sjöbergen är ett gammalt kulturområde o naturområde och en plats med något så unikt som djurgårdar och odlingslotter förenat med övriga aktiviteter. I Sjöbergen vistas vi göteborgare, stannar upp en stund och njuter av denna lilla pärla till grönområde. Man råkar ofta på med andra göteborgare som också går och trivs.
I Sjöbergen är alla välkomna, man ser djurgårds & kolonilotts innehavarna, hundägare från hela Göteborg, skolklasser och förskoleklasser, Joggare, turister och andra som helt enkelt sökt sig hit för den vackra och naturliga miljöns skull. Med andra ord en liten oas i betongdjungeln.

Låt oss behålla denna gröna, natursköna lunga i vår stad.

Dela på Facebook