Hectors historia

söndag, den 16 maj 2010
Hectors Historia
Ännu en hund dömd till döden på felaktiga grunder

Den 7/4 var jag och min 3-åriga rottweiler Hector för tredje gången på kurs vid Västra Bittene Hundklubb. Klubben hade på inrådan av instruktörerna låtit barn och hundar vara lösa någon timme innan träningspassen. Denna dag bet min Hector ett barn.

Uppståndelsen var stor och en chockad Hector blir omhändertagen på plats, insatt i en polisbil, inlåst i hundbur i Lidköping och dagen efter åker han till mentaltest i Karlsborg. Där utsätts han för en sådan press som polisen anser bruklig och när han visar rädsla och söker flyktvägar skriver de ett besiktningsprotokoll och rekommenderar avlivning. Märk väl, att hunden aldrig varit från mig.

I utredning och vittnesförhören framkom att instruktören hade slagit Hector när han var lös och hoppade efter ett barn. När Hector sedan var kopplad, sprang barnet åter på honom och det var då han bet. I dagsläget är både instruktören och hundklubben polisanmälda. Min hund har aldrig blivit slagen innan!

I rikspolisstyrelsens författningssamling 8§ står betr. Besiktning av hundens mentala status att även relation till ägaren , fostran, sociala anpassning ska testas, samt uppträdande under tiden den varit omhändertagen och övriga omständigheter som kan vara av betydelse. I 9§ står att om polismyndigheten bedömer lämpligt ska hundägarens vilja att utöva tillsyn och hundägaren ska ges tillfälle att medverka vid besiktning. Hur kan polisen tillåtas att enväldigt göra sådana tester utan att följa lagen?

Omhändertagandet är överklagats via advokat. Både i yttrandet och i överklagandet begärs en ombesiktning av hunden under lugnare omständigheter, då min åsikt är att den aldrig varit aggressiv tidigare. Detta har fortfarande inte gjorts. Förvaltningsrätten har överlåtit till beslutsfunktionen i Göteborg att avgöra Hectors öde. De menar att ägaren inte kan ta hand om sin hund eftersom den varit på rymmen 3 ggr under sin uppväxt.

Jag har även varit i kontakt med länsstyrelsen och försökt få till stånd en säkerhetsbesiktning av hemmet och hundgårdarna, detta är dock polisens sak att begära. Varför omyndigförklaras jag som hundägare och min vilja att utöva tillsyn. Gäller bara lagtexterna och polisens lämplighetsbedömning bara vissa hundägare?
I yttrandet begärdes också att Hector skulle få tillgång till hundpsykolog Ulrika Claesson Månssons bedömning och behandling av det trauma han utsatts för. Behandlingen skulle betalas av mig. Detta har han också nekats.

I yttrandet begärdes också att Hector skulle få tillgång till hundpsykolog Ulrika Claesson Månssons bedömning och behandling av det trauma han utsatts för. Behandlingen skulle betalas av mig. Detta har han också nekats.

Om jag hade ansett Hector farlig eller opålitlig hade jag för det första inte gått till vad jag trodde var en seriös hundklubb, inte haft honom lös eller utan munkorg. Jag hade även efter händelsen med barnet själv övervägt om avlivning skulle bli aktuell. Nu anser jag emellertid att klubben, instruktörens slag, polisens agerande och behandling av hunden, har påverkat hans beteende och kräver att utredningen ska göras om på rätt sätt. Hector står för sjätte veckan i ett hundstall, utan att få träffa sin familj. Är inte detta djurplågeri? Vi kommer inte att sluta kämpa för vår familjemedlem!

Till alla hundägare vill jag säga: Akta er för oseriösa hundklubbar.

Låt Vår Älskade Hector komma hem

Ägare till Hector är Gunilla Söderberg

Dela på Facebook