HÖJ SÄKERHETEN PÅ RÅSLÄTTSKOLAN

VI KRÄVER ATT KOMMUNEN OCH VÄTTERHEM SAMARBETAR OCH OMGÅENDE ÅTERUPPRÄTTAR BOMMEN MELLAN PÄRLUGGLAN OCH RÖDHAKEN DÄR MANNEN FRITT KÖRDE IN OCH ANGREP DEN LILLA FLICKAN. SAMT GÅ ÖVER BRISTERNA GÄLLANDE INHÄGNINGEN AV SJÄLVA SKOLGÅRDEN, OCH SE ÖVER SÄKERHETEN AV ANNAN FORDONSTRAFIK RUNT SKOLAN OCH PÅ RÅSLÄTT! VI KRÄVER EN BÄTTRE HANDLINGSPLAN FRÅN SKOLAN VID ALLVARLIGA HÄNDELSER AV DETTA SLAG! SNABB INFORMATION TILL ALLA BERÖRDA! INTE BARA SOM ALLMÄN NYHET PÅ DET NYA INTERNA V-KLASS SYSTEMET SOM FÅ FÖRÄLDRAR LÄRT SIG HANTERA, UTAN VID LÄMNANDE OCH HÄMTANDE AV BARN, VIA DIREKT MAIL ELLER VIA TELEFON.

Dela på Facebook