kom till tro på Jesus och få evigt liv

Vi säger ja till Jesus och Guds vilja och överlämnar oss våra vägar och omvänder oss

Dela på Facebook