KTH behöver ett mer behovsanpassat andaktsrum

Denna namninsamling är skapad av KTH elever för KTH elever.
Syftet med den är att uppskatta intresset gällande ett större och mer behovsanpassat andaktsrum bland studenterna på KTH.

Anledningen till att detta tas upp är för att kontemplationsrummet i dagsläget inte tycks uppfylla de behov som studenterna har. Bland annat för att det är trångt i jämförelse med antalet personer som tar sig dit flertalet gånger under en vanlig skoldag, har dåliga "öppettider" och obekvämt då det endast är ett kalt rum.

Målet med insamlingen är att, efter att ha fått en uppskattning på behovet, vidare förmedla detta till styrelsen som förhoppningsvis lägger fram en bra lösning på problemet.

Dela på Facebook