KTH behöver ett mer behovsanpassat andaktsrum

[SVENSKA]
Denna namninsamling är skapad av KTH elever för KTH elever.
Syftet med den är att uppskatta intresset bland studenterna på KTH gällande ett större och mer behovsanpassat andaktsrum.

Anledningen till att detta tas upp är för att kontemplationsrummet i dagsläget inte tycks uppfylla de behov som studenterna har. Bland annat för att det är trångt i jämförelse med antalet personer som tar sig dit flertalet gånger under en vanlig skoldag, har dåliga "öppettider" och obekvämt då det endast är ett kalt rum.

Målet med insamlingen är att, efter att ha fått en uppskattning på behovet, vidare förmedla detta till styrelsen som förhoppningsvis lägger fram en bra lösning på problemet.

[ENGLISH]
This petition was created by KTH students for KTH students.
The purpose of it is to estimate the interest among the students at KTH regarding a larger and more needs-appropriate contemplation room.

The reason for this is because the current contemplation room does not seem to meet the needs of the students. For example because it is incommodious compared to the number of people who go there several times during a regular school day, poor "opening hours" and uncomfortable since it is very empty and "bare".

The aim of this petition is to receive an estimate of the need of an upgraded contemplation room and then convey it to the school board who will hopefully provide a good solution to the problem.

Dela på Facebook