NEJ till Fossilgasutvinning på Öland

Myndigheten Bergstaten gett Gripen Gas AB tillstånd för att undersöka möjligheten att utvinna naturgas på Öland. Nej, nej, nej och åter nej har varit budskapet från såväl de båda ölandskommunerna, markägarna och länsstyrelsen men även ett definitivt nej kommer från de boende på Öland. Gripen Gas eller någon annan gasletare är inte välkomna till Öland.

Nej, Gripen Gas hör inte hemma på Öland. Först och främst för vår känsliga miljö. Provborrningar och än värre reguljär utvinning kommer att skada de känsliga kalkberggrunderna. Grundvattentäkter riskerar att skadas för för lång, lång tid framöver. Stora kulturvärden i det Öländska landskapet riskerar att ta skada.

Nej, Gripen Gas hör inte hemma i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län har satt målsättningen att vara en fossilbränslefri region år 2030. Naturgas är ett fossilt bränsle. Planerna på provborrning och utvinning av naturgas går därför stick i stäv med fattade regionalpolitiska beslut.

Nej, Gripen Gas hör inte hemma hos oss. Vill inte företaget eller de statliga myndigheterna lyssna till oss finns bara en utväg. Det är att bli riktigt riktigt jobbiga! Gripen Gas provborrningar går att stoppa genom en massiv folklig opinion och ett aktivt politiskt handlande. Nu är det dags att visa på öländsk handlingskraft, med manifestationer och protestaktioner kan vi stoppa Gasgalenskaperna!

Aktionsgruppen Mot Fossilgasutvinning på Öland är ett initiativ för att skapa en folklig opinion mot fossilgasutvinning på Öland.. Mer information om oss hittar du i vår aktionsgrupp på facebook!

Dela på Facebook