Norberg till Dalarna

Det finns nog många människor som känner att Västmanland inte riktigt är helt rätt för Norberg.

Västmanland styrs i nästan alla lägen från Västerås i söder, en stad som har fler invånare än alla andra västmanländska kommuner tillsammans.

Detta är ett stort problem för folk i Norberg, i nordligaste Västmanland, eftersom det bor så få människor i kommunen och de därför får lida maximalt av alla beslut som fattas nere i Västerås.

Men kanske finns det en lösning som inte är speciellt komplicerad? Norberg angränsar ju trots allt till ett län, landskap och landsting som skulle vara till stor fördel för kommunen att tillhöra.

Flera byar som tillhör Norberg kommun ligger ju dessutom närmare nuvarande Dalarnagränsen än själva tätorten Norberg, t.ex. Hökmora, Bjurfors, Fragg och Ingolsbenning.

Apropå lasarett ligger det ju ett sådant i grannkommunen Avesta, varifrån väldigt goda bussförbindelser finns till och från Norberg. Om norbergare blev skrivna patienter i Avesta istället för Västerås skulle mycket tid och många, många resmil sparas in, något både miljön och norbergares plånböcker skulle må bra av. En resa tur och retur till sjukhuset skulle ju bli cirka fyra mil istället för omkring 16 mil.

Som om inte detta vore gott nog skulle ju dessutom lasarettet i Västerås befrias från en del av den överbelastning det länge lidit av på grund av bl.a. personalbrist, detta samtidigt som norbergare stolt skulle få bidra till Avesta lasaretts överlevnad, ett stöd det behövt länge.

I de fall där mer krävande vård skulle behövas får man även komma ihåg att det är ungefär lika långt mellan Norberg och Falu lasarett som det är mellan Norberg och Västerås sjukhus.

För att avrunda denna text bör det påpekas att norbergare trots allt kallas ”rumpmasar” av en anledning, norbergare har levt så nära Dalarna så länge att de i princip nästan redan blivit en del av det. Är det dags att våga ta steget fullt ut?

Dela på Facebook