Ompröva beslutet till modulhus i Grimsta. Detta kommer att försvåra integrationen!

Stockholm stad vill uppföra modulhus med 100 lägenheter för ett par hundra nyanlända som fått uppehållstillstånd, på en P-plats vid Vällingbyrondellen i Grimsta. Ett av de viktigaste kraven från Staden är möjligheten till god integration för de nyanlända . Detta är ett mycket viktigt krav då alltför många idag lever i utanförskap med väl kända sociala problem. Vi anser att placeringen av dessa modulhus i Grimsta tvärtom försvårar integrationen för dessa människor, då andelen med utländsk bakgrund redan är hög i området och att många har svårt med det svenska språket.

Utöver detta är en placering av flera hundra människor så nära Bergslagsvägen också olämpligt ur säkerhetssynpunkt.

Vi vill att detta beslut omprövas, så att de nyanlända får betydligt bättre förutsättningar för att kunna integreras och att kunna bli en del av Sverige istället för att hamna i utanförskap.

Dela på Facebook