Öppet brev till kronprinsessan Victoria om att förnya demokratin.

Ett vänligt och uppskattande brev som uppmuntrar Victoria att fördjupa demokratin, t ex genom en folkomröstning om monarkins framtid. Skriv under och sprid!

Så här lyder brevet som alla är välkomna att skriva under:

Kära Victoria!

Ja, vi känner dig ju inte men det vi ser i tv eller övriga media, det gillar vi! Du verkar klok och varm, intresserad och engagerad. Det är som att du på ditt eget vis rent av lyckas frigöra dig lite från de låsta omständigheter som du hamnat i genom själva din födsel. Du har brutit mot förväntningarna på en av de viktigaste punkterna i ditt mycket speciella sammanhang – du har gift dig utanför de kungliga kretsarna, rent av utanför den överklass som varit din familjs vanliga umgänge. Du tycks sätta det mänskliga framför det formella.
Därav ”Kära”!

Vi som undertecknar detta brev tycker att demokratin är livsviktig. Den måste ständigt försvaras mot allehanda hotbilder och den måste levandehållas och utvecklas för att begränsa alla sorters orättvisor och diskriminering.
Vi är övertygade om att också du står upp för demokratin. Och vi förstår vilket svårt dilemma det måste vara att födas in i resterna av en gammal samhällsordning som var allt annat än demokratisk. Det går knappast att föreställa sig den press från traditionerna och förväntan från familj och omgivning som du hela tiden varit utsatt för. Och att samtidigt försöka uttolka befolkningen och ta hänsyn till dess vilja. Du måste ha grubblat och våndats enormt mycket över detta. I en ofrivillig ensamhet av ofattbara dimensioner.
Vi undrar samtidigt över folkviljan kring monarkin. Visst görs det opinionsundersökningar men frågeställningen är då så enkel att olika aspekter inte går att bena ut. Många gillar säkert att pompa och festligheter livar upp vardagen i skenet av en lång historisk tradition. Några uppskattar nyttan när några välkända individer får agera som ambassadörer för svenskt näringsliv. Eller vi kanske bara inte vill såra en familj vars egna val kan tyckas ha varit obefintliga. Som ofta nog gjort sitt bästa.

Men vi undertecknare tycker framför allt att det är ovärdigt en demokrati att ha ett statsöverhuvud som föds in i ämbetet. Vi tycker det är en skandal att en familj med en ofantlig förmögenhet ska erhålla många miljoner av skattepengar – som de inte ens behöver redovisa. Vi finner det oacceptabelt att en medborgare undantas lagen och görs åtalsimmun. Och vi tycker faktiskt att det är en smula löjligt om en medlem av vår demokrati förväntar sig att slippa bli tilltalad med annat än än kunglig titel.

Vi lever i en tid med ökande motsättningar och klyftor. Demokratin är ansatt. Att då på främsta plats i grundlagen ha fastställt att en viss familj står över och bortom centrala demokratiska principer – det är en usel grund för försvar och utveckling av demokratin.
Sverige behöver en demokratisk vitamininjektion. Ett sätt vore att avskaffa den absurda men grundlagsfästa åtskillnaden mellan folk och överhet. Och vi vet att du – mer än någon annan – kan bidra till detta.

Naturligtvis kan vi inte tala om för dig vad du ska göra. Du har både förstånd och rätt att finna din egen väg.
Vi kan bara berätta för dig att om du överväger att ta ett viktigt inititativ för fortsatt demokratisk utveckling i Sverige – då har du vårt varmaste stöd. Kanske vill du vänta till dess att din pappa inte längre kan bli sårad. Och kanske väljer du då att inte abdikera – och riskera lämna institutionen oförändrad i andras händer – utan hellre går i täten för ett krav på folkomröstning om monarkins framtid.
Du kan iallafall vara säker på att hur du än gör för att fördjupa vår demokrati så kommer du att bli historisk!

Med hoppfullt demokratiska hälsningar
(ett antal medborgare)

Dela på Facebook