ÖPPNA UPP NORRE KATTS PARK MOT CENTRUM OCH RIV BASTIONEN!

Syftet med denna grupp är att arbeta för att få till stånd en förändring att öppna upp och riva murar och vallar invid Norre Port samt sprida information om att det faktiskt en gång var möjligt att spatsera på Storgatan direkt in i Norre katts park. Självklart ska Norre Port som varande den enda kvarvarande stadsporten från Dansktiden vara kvar. Du har en anknytning,minnen,bor eller har bott eller gästat Halmstad. Alla oavsett var du i dag bor är välkommen med. Väldigt många är de som också önskar att Bastionen som kom till på 70-talet,jämnas med marken en gång för alla.Den nuvarande Bastionen är byggd ovanpå jordmassor som skickligt döljer kasematter och krutkällare. Vi vill medverka till att Societetsrestaurangen återuppförs med sin terrass mot Nissan. Att Norre Katts park återfår något av sin forna skönhet och estetiska värden. En förlustelsepark för gammal som ung saknas i Halmstad. Visst kan och ska Halmstad ha något vackrare att visa upp än en ful ogästvänlig grå stenbunker som för tankarna tillbaka till krigens dagar. Bastionen kommer aldrig någonsin att bli ett populärt eller attraktivt vykortsmotiv i Halmstad. Nu är det dags att satsa på det vackra och sköna värden som Halmstad saknar.

Dela på Facebook