Protestera mot skolutredningens förslag i Mariestad

Ett tjänstemannaförslag i Mariestad går ut på att man vill lägga ner flera landsbygdsskolor och flytta runt på eleverna utan hänsyn till vare sig barnen, föräldrarna eller de samhällsekonomiska förluster som kan uppstå om förslaget genomförs. Som om det inte vore nog så vill man även flytta förskolor och fritidshem så att det för vissa barn innebär att de får pendla flera mil om dagen. Kommunen beräknar en investering på 96 miljoner för att i gengäld få sänkta driftkostnadere på 2,1 miljoner årligen. Man behöver inte vara ett matematiskt geni eller ha en fil kand i nationalekonomi för att förstå att detta blir en förlustaffär för kommuninvånarna i slutändan. Vad kostar extra skolskjutsar, bilskjutsar, sänkta huspriser (ja närhet till skola spelar roll? Tänk om kommunens tjänstemän räknat galet så att investeringen blir större och de sänkta driftkostnaderna lägre. Hur påverkas dessa beräkningar av förändringar av räntor och inflation jämfört med idag? Men viktigast av allt. Hur påverkas våra barns situation av resultatet av ett sådant här förslag? Vi måste kräva att frågan utreds ordentligt och att kommunen hittar något vettigare att lägga 96 miljoner på. Skriv på listan och visa att du är emot förslaget.

Dela på Facebook