Rädda Anna

Den 28/2 2017 går det LSSbeslut ut som innebär att Anna har rätt till personlig assistans för att besöka sin mamma i föräldrahemmet en helg per månad. Ett livsmönster Anna haft i 30 år, sedan hon som 6-åring flyttade till sitt första behandlingshem. Detta beslut skall nu omprövas med högst tveksam utgång och det vore katastrof för Anna att inte besöka sitt föräldrahem med personlig assistans. Vi hoppas och tror att Anna också fortsättningsvis skall ges möjlighet att besöka sitt föräldrahem en helg per månad enligt den dom som finns från 20050603 mål nr 822-05 från Länsrätten i Gbg. Din namnunderskrift hoppas vi kunna påverka Partille kommun i sitt beslut rörande fortsatt personlig assistans enligt beslut i ovanstående dom. Referens Eva Törnqvist God man och mor.

Dela på Facebook