Rädda Gotlandsmusiken

Gotlandsmusiken är en stiftelse som får det mesta av sina bidrag från staten. Om inte kommunen ökar sin andel hotar staten att minska bidragen. För kommunen som helhet är Gotlandsmusiken en vinstmaskin, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Vi kräver därför att Gotlands kommun ökar sitt anslag till Gotlandsmusiken!

Dela på Facebook