Rädda Linnéstadens Bibliotek

Med denna lista vill undertecknade visa att närbiblioteket är viktigt för medborgarna i stadsdelen! Det är fel väg att stänga offentliga och välbesökta mötesplatser.

Dela på Facebook