RÄDDA VARGTIKEN ”KYNNA”!

Vargtiken är nu ca 2 år och har bestämt sig för att stanna i Kronobergs län, hon är en av de få genetiskt viktiga vargar vi har i Sverige. Avkomma från en finskrysk varg stationerad i Norge. Återigen är en beviljad skyddsjakt från Naturvårdsverket på vargtiken. Kynnatiken kommer att jagas under 3 veckor from 10 november tom 1 december. Inget förebyggande arbete som rovdjursavvisande stängsel har ens påbörjats i försök att stoppa vargtikens attacker mot får. Detta strider mot EU:direktiven. Med andra ord, besvären ska vara så omfattande att man anser det motiverat att satsa på rovdjursavvisande stängsel FÖRST innan någon skyddsjakt kan komma ifråga. Det är exakt vad som står i art- och habitatdirektivet artikel 16 punkt 1.
Skriv under din protest mot skyddsjakten här.

Dela på Facebook