Riktiga Män Slår Inte Kvinnor

Denna namn insamling är till för att de Kvinnor som drabbas av Psykisk/Fysisk misshandel genom terror och förtyck,ska kunna få hjälp och stöd fortare från samhällets olika instanser,som Polisen,Sjukvården,Socialen och alla andra myndigheter. Vi vill med denna lista att det ska ges stöd samt skydd snabbare för de kvinnor och barn som drabbas.Att det ska vara brottsligt med stalking,hot om våld,allt psykiskt/fysiskt våld.Att de män som utövar detta våld ska få högre straff samt automatisk terapivård för det våld som de utövar.Att alla drabbade/med drabbade ska tas på alvar när det gäller detta våld samt att rättsprocessen ska gå snabbare!

Dela på Facebook