Riv upp sjukförsäkringen

* Antalet sjuka och utförsäkrade ökar
* Antalet unga som sjukpensioneras ökar
* Sjuka som får ersättning för att delta i arbetslivsinsatser får sämre icke pensionsgrundad ersättning
* Utbetalningen av socialbidrag ökar i kommunerna till sjuka och utförsäkrade
* Försäkringen ger upphov till ” Försäkringskasse utlösta depressioner”

Dela på Facebook