SLUTA med utländskt kött på Klaragymnasiet, Karlstad!

Utdrag ur artikel från Sveriges Radio:
Vi äter allt mer kött som kommer från andra länder i Europa. En del av det köttet kan innehålla medicinen antibiotika som djuren har fått. Nu har det visat sig att det är stora skillnader på hur mycket medicin som djuren får i olika länder i Europa.

För mycket antibiotika kan vara skadlig för både människor och djur. Det säger Christina Greko vid Statens Veterinär-medicinska anstalt:
- Antibiotikaresistens gör ju att medicinerna inte fungerar längre, och resistenta bakterier kan spridas mellan djur, människor och miljö, säger Christina Greko.

Om kor och grisar får för mycket antibiotika kan de utveckla bakterier som tål medicinen. Då kan sjukdomar bli svåra eller omöjliga att bota. De resistenta bakterierna kan sprida sig till människan som riskerar att dö för att en infektion inte går att bota.

Det är det Europeiska läkemedelsverket som har undersökt hur mycket antibiotika som såldes i 25 länder i Europa under år 2011. Det gäller både länder inom EU och utanför, och skillnaderna är stora. Minst antibiotika såldes i Sverige, Norge och Island, och mest såldes på Cypern, i Tyskland, Spanien och Italien.

Enligt uppgifter från Klara kommer 90% av deras kött ursprungligen från Tyskland, som nämnt ovan, har bland de högsta nivåerna av antibiotika. 0% av köttet har svenskt ursprung. Tycker du som jag, att det inte är rätt att vi som elever ska serveras farligt kött för att det är billigare? Bjud in ALLA vänner du känner på Klara som tycker likadant, och var med och protestera!

Namnlista kommer samlas in när tillräckligt många är engagerade.

Dela på Facebook